Bra för miljön att låna till elbilen

Funderar du på att ta steget att gå från en fossildriven bil till en elbil samtidigt som du fortfarande känner att elbilar är lite för dyra? I den här artikeln kan du läsa om fördelarna med elbilar gentemot bensinbilar och varför du kan tjäna på att låna pengar för att köpa en ny elbil.

Är du beroende av bilen i vardagen samtidigt som du känner att du skulle vilja göra en insats för miljön? Då är ett byte till elbil det bästa alternativet. Trots skattelättnader är det dock fortfarande dyrt att köpa elbil. Det beror till stora delar på att tekniken som används i produktionen av elbilar fortfarande är förhållandevis dyr. Men även om du behöver låna pengar för att få råd att köpa en elbil så kan det fortfarande vara värt det av flera anledningar.

Myter kring elbilar

Som med de allra flesta problemen samhället och världen brottas med så finns det sällan några perfekta lösningar. Detsamma ses elbilens roll som ett mer miljövänligt alternativ till bilar som drivs på fossila bränslen. Det finns till exempel de som påpekar att delar av elen som elbilar laddas med är långt ifrån ren. Och visst, det förekommer att Sverige köper in el som producerats med kolkraft. Valfriheten och möjligheterna att välja exakt hur elen du laddar elbilen med producerats blir dock större för varje år som går. En annan vanlig invändning har att göra med hur elbilarnas litiumbatterier produceras. Det är tveklöst den biten av elbilsproduktionen som är mest miljöfarlig. Det händer dock mycket på den arenan och de stora elbilstillverkarna har så gott som allihop som målsättning att batterierna snart ska kunna tillverkas utan några koldioxidutsläpp överhuvudtaget. Tillverkningen av elbilar och dess batterier är fortfarande något som kan bli bättre ur miljösynpunkt. Det är samtidigt värt att lyfta fram att elbilarna har stora fördelar ur ett lokalt perspektiv. Eftersom de inte släpper ut några avgaser eller partiklar så gör den ökade användningen av elbilar stort avtryck i luftkvaliteten lokalt.

Att låna till en elbil kan vara en bra affär

En elbil är dyr i inköp, men betydligt billigare i drift både på kort och lång sikt. Att tanka en elbil är betydligt billigare än vad det är att tanka en diesel- eller bensinbil. Samtidigt är fordonsskatten så låg som några hundralappar per år. Du kan med andra ord betala av amorteringen på lånet med de pengar du sparar på fordonsskatt och bränslekostnader. Elbilens fördelar finns dock inte bara i dess lägre miljöpåverkan. Många skulle också säga att elbilar är skönare att köra i och med att de accelererar steglöst, inte skakar lika mycket från motorn och går tystare. Att köpa en elbil är därför en insats inte bara för miljön utan kommer också göra det trevligare för dig att köra bilen.

Några av fördelarna med elbilar:

  • Elbilar påverkar, allt annat lika, miljön i mindre utsträckning än fossildrivna bilar.
  • Du betalar mindre i fordonsskatt och mindre för bränsle med en elbil.
  • En elbil låter mindre och är bekvämare att köra.