Bygg en säker bilverkstad

Har du funderingar på att bygga och öppna en bilverkstad? För den som ska bygga lokaler finns det flera viktiga föreskrifter och regler att hålla reda på. En nödvändig del är att tänka på säkerheten, exempelvis om bränder eller fuktproblem drabbar din verkstad.

Med hjälp av en aluminiumtrappa från Trappverket kan du få en trappa på utsidan av din bilverkstad, till exempel mellan övre våningar och entréplan. Aluminium har låg vikt och är lätt att bearbeta och är därför lämplig för specialtillverkning, så att trappan passar din bilverkstad perfekt.

Förbättra brandsäkerheten

Kraven vad gäller brandskydd i en byggnad skiljer sig åt beroende på verksamheten som ska bedrivas. Trapphus inuti byggnaden behöver hållas rena från brännbara material eller sådant som kan hindra framkomligheten.

Om du tänker ändra din bilverkstad efter att den är färdigbyggd och denna ändring påverkar brandskyddet behöver du först skicka in en så kallad ”teknisk anmälan”. Det finns flera saker som kan påverka brandskyddet i din bilverkstad. Hit hör exempelvis att du förändrar utrymningsvägarnas utformning, framkomlighet och längd. Du kan också behöva göra en förändrad brandscellsindelning eller nya brandtekniska installationer som utrymningslarm, automatiskt brandlarm och släcksystem.

Samlad kunskap kring säkerhet

För att bygga en säker bilverkstad är det klokt att konsultera Boverket. I avsnitt 5 av Boverkets byggregler kan du läsa om de regler som finns kring brandskydd, som skydd mot brandspridning som sker mellan byggnader. Det är viktigt att byggnader står minst åtta meter från varandra för att förhindra spridning. Om du väljer att bygga ihop flera byggnader kan brandskyddet lösas med hjälp av olika byggnadstekniska lösningar. När en brand inträffar ska det finnas möjlighet att lämna byggnaden. Du behöver följa kraven kring att det finns utrymningslarm, nödbelysning, vägledande markeringar och en utrymningsplats. På Boverket kan du också läsa om kraven på att ha en viss utformning på utrymningsvägar, samt olika bredder och antal.

Det är också viktigt att tänka på byggnadens fuktsäkerhet, eftersom fukt kan orsaka olika skador som påverkar människors hälsa och hygien. Plan- och bygglagen säger att byggnadsverk ska ha tekniska egenskaper väsentliga vad gäller skydd, till exempel när det gäller hälsa och miljö.