Så tillverkas en elbil

Under 1800-talets slut började bilar synas allt mer på gatorna i Europa och USA, där det tidigare endast hade åkt hästdragna transporter. Elbilen började utvecklas redan på 1830-talet, och laddbara batterier blev tillgängliga 1859. Men på grund av populariteten hos Henry Fords bensinbil T-Forden konkurrerades elbilen ut, fram tills oljekrisen 1973. De allt mer allvarliga klimatförändringarna har också drivit på en renässans för elbilar, som idag massproduceras och där försäljningen börjar överskrida fossilbilens i flera länder.

Många tillverkare använder sig av moderna processer för sin bilproduktion, läs mer om industriell automation hos Colly Components som erbjuder flera automationslösningar. Bland dessa finns blindnitsautomaten Gesipa anpassad för storvolymsproduktion inom industrin. Helicoil är en annan produkt som kan integreras i den automatiska processen.

Elbilens renässans

Ett exempel på elbilens framgångar är Norge, där åtta av tio bilar som säljs är helt elektriska. På Island bestod 41 % av bilförsäljningen av elbilar år 2022 och i Sverige var motsvarande siffra 32 %.

Elbilsförsäljningen har ökat exponentiellt globalt sett tack vare fallande kostnader, statliga subventioner och förbättrad teknologi. Under 2022 var 10 % av alla sålda personbilar helt elektriska.

Industriell automation

Med hjälp av industriell automation går det att använda maskiner och teknik för att utföra de uppgifter som tidigare sköttes av mänskliga arbetare. Här används olika teknologier som robotik, artificiell intelligens, mjukvarusystem och sensorer i tillverkningsprocesserna. Inom biltillverkning kan industriell automation användas för processer som:

  • Lyft och transport
  • Inmatning av metall
  • Matningsseparering

Med hjälp av automatisering kan bilindustrin sänka sina kostnader och öka produktiviteten. Automatiseringen kan ske i flera olika nivåer, från semi-automatisering där effektiva redskap används för att stötta monteringen till helautomatiserad montering integrerad med en robot.

Automatiserad biltillverkning

Bilindustrin är en av de mest robotiserade sektorerna, de flesta uppgifter har automatiserats. Men enligt en studie från Capgemini skulle de stora biltillverkarna kunna öka sina vinster med 16 % genom att implementera storskalig artificiell intelligens. Det kan också användas som ett verktyg för beslutsstöd. Det är människan som till sist fattar besluten. AI används också i själva bilarna, där General Motors nu arbetar på att sätta in en AI-assistent i sina framtida modeller.