Biodiesel för framtiden

För att klara klimatomställningen krävs en rad olika åtgärder inom trafiksektorn. Elektrifiering av biltrafiken är en väg, men det fungerar inte bra för varken flyg eller tyngre trafik. Där är det istället biodiesel som gäller.

Ingen har nog undgått att läsa om den stora klimatutmaning som världens länder står inför. Glaciärer smälter i allt högre takt, haven blir varmare och i princip alla världsdelar drabbas av fler och värre extremväder än vad som tidigare skett. Alla måste dra sitt strå till stacken i omställningen och för tillfället pågår många spännande elektrifieringsprojekt inom biltrafiken. El fungerar dock inte för alla trafikslag men lyckligtvis finns det en lösning, eftersom biodiesel är ett bra alternativ för lastbilar och bussar som kräver mer energi än personbilar.

biobränsleFördelar med att byta till biodiesel

Genom att byta till biodiesel så kan lastbils- och bussföretag:

  • Minska sina sina utsläpp av växthusgaser radikalt.
  • Bidra till att ekonomiska resurser går till omställningen istället för till klimatpåverkan, vilket i sig skyndar på omställningen.
  • Marknadsföra sig som ett mer miljö- och klimatvänligt alternativ än sina konkurrenter som är fast i fossilfällan.

Blanda etanol med bensin

Den vanligaste typen av biobränsle i världen är i dag etanol. Etanol har en del fördelar. Den viktigaste är givetvis att det produceras av förnyelsebara råvaror, till skillnad från fossilt bränsle. Det innebär att utsläppen som skapas ingår i ett kretslopp, vilket också innebär att det inte ökar på den globala uppvärmningen på samma sätt som bensin. En annan fördel är att det är möjligt att blanda ut etanol med fossila bränslen och därmed minska klimatpåverkan även om möjligheten att helt övergå till förnyelsebart inte finns för tillfället. Denna metod används både inom flygsektorn och inom tunga transporter som bussar och lastbilar, samt givetvis också inom privatbilismen.

Forskningen går snabbt framåt och de nya biobränslena och de anpassade motorerna blir bättre och bättre. Samtidigt är fossilindustrin en döende koloss och det gäller att hoppa på det nya tåget så fort som möjligt och bidra till omställningen istället för att motverka den. Oavsett om det handlar om att byta till utblandat fossilbränsle eller att gå hela vägen och byta till rent biobränsle.