Få klarar uppkörningen för körkort på första försöket

Det är färre som klarar uppkörningen för körkort på första försöket. Detta tros bero på att antalet illegala körskolor och kurser ökar och att många kommer dåligt förberedda till uppkörning och prov.

 Det är många som vill ta körkort i Sverige, men det är förvånansvärt få som klarar det på första uppkörningen. För den som vill ta körkort gäller det att studera ordentligt, anlita en seriös körskola eller kanske till och med ta en intensivkurs för att komma bort och fokusera helhjärtat på bilkörningen ett tag. Intensivkurser är något som bland annat Ringens bilskola erbjuder: http://www.ringensbilskola.se/intensivkurs-stockholm.

Färre än hälften klarade B-körkortet under 2016

Enligt statistik från Trafikverket som Expressen skriver om i en artikel, var det bara dryga hälften som klarade uppkörningen för B-körkort under år 2016. Endast 47,8 procent av dem som körde upp under det året klarade det, vilket är en minskning på cirka 7 procent om man jämför med 2013, 2014 och 2015. Ser man tillbaks till år 2006 så har siffran minskat med hela 10 procent.

Sämre förberedda uppkörare och svarta trafikskolor

Vad kan detta tänkas bero på? man tror att grunden ligger i att allt fler kommer till uppkörningen och prov dåligt förberedda och tror att man ska klara det ändå. Folk är lite för ivriga på att ta kortkort. Sedan tror man också att det kan ha göra med körskolor utan tillstånd, så kallade svarta körskolor. I dessa får eleverna sällan den rätta hjälpen, vilket såklart påverkar uppkörningen.

Godkända körkort varierar i olika delar av landet

Det skiljer sig år hur många procent som lyckas med uppkörningen, beroende på vart i landet man kör upp. I en artikel från SVT kan man läsa och just detta, och där skriver man att det under 2016 godkändes minst körkort i Sollentuna, där godkändes endast 43 procent, i Uppsala Godkändes 46 procent och i Umeå och Skellefteå godkändes 69 procent. Att tilläggas bör att hälften av de som gjorde körprov under 2016 var förstagångsuppkörare.

Bästa tipsen för att lyckas – Nyhetsmorgon (TV4)