Testlabb för elfordon i Sverige

Regeringen aviserade i våras att man vill skapa en nationell testanläggning för eldrivna företag. Syftet är att underlätta för svenska fordonstillverkare att ställa om till eldrift.

Näringsminister Mikael DambergFör att få till ett bättre samarbete mellan fordonstillverkarna, och mellan forskare från olika lärosäten och discipliner, har regeringen aviserat att man kommer att grunda ett testlabb för eldrivna fordon. Än så länge är det mycket som är oklart om det kommande testlabbet, eller testbädden som det också kallas. Vi vet t.ex. inte var den kommer att placeras, eller hur mycket pengar regeringen kan tänkas skjuta till. Först kommer en utredning att göras av forskningsinstitutet Rise, och när resultatet av den presenteras i höst kommer man att gå vidare med arbetet. Det enda som är klart i dagsläget är att satsningen kommer att bli ”relativt stor”, och att regeringen förväntar sig att även fordonsindustrin skjuter till pengar till testbädden.

Flera kommuner och regioner är mycket intresserade av att få testlabbet, däribland Göteborg och Borås. Näringsminister Mikael Damberg besökte Göteborg i samband med att planerna presenterades, för att diskutera det kommande testlabbet tillsammans med företrädare för bl.a. Volvo AB, Volvo Cars och Scania. Flera svenska lärosäten kommer också att vara delaktiga i testbädden.

– Vi har starka fordonstillverkare i Sverige som är inne i ett teknikskifte, de måste gå över till mycket mer el i framtiden, säger näringsminister Mikael Damberg.

– Vi vill göra en nationell satsning ihop med svensk fordonsindustri för elektromobilitet.

Rise driver idag Astazero, kort för Active Safety Test Area. Det är en anläggning utanför Borås där biltillverkare kan testa sina aktiva säkerhetssystem. Testanläggningen är byggd så att upp till fyra tillverkare kan testa sina fordon samtidigt, utan någon risk att det spionerar på varandra, skriver Elektroniktidningen. Troligen kommer testlabbet att fungera på ett liknande sätt.

Vad tycker då företrädarna för fordonsindustrin om satsningen? Så här säger Björn Westman på Scania till Sydsvenskan:

– Elektrifieringen av tunga fordon är inte helt mogen ännu. Batterierna är tunga och dyra och kortsiktigt är biobränslen det som har mest positiv effekt och det vi jobbar mest med just nu, säger han.

– Men självklart tycker vi att forskning är väldigt bra.

Testbädd Sverige

Utvecklandet av testlabbet kommer troligen att ingå i satsningen Testbädd Sverige, som aviserades under hösten 2016. Projektet syftar till att göra det mer attraktivt att investera i forsknings- och innovationsmiljöer i Sverige.

Testbädd Sverige omfattar ett flertal satsningar, bl.a.

  • 500 miljoner till starkare samverkan på strategiska innovationsområden.
  • 90 miljoner kronor till en satsning på biologiska läkemedel.
  • Ökade anslag för att stärka industriforskningsinstituten, som i sin tur ska stärka näringslivets konkurrenskraft.
  • Fem miljoner kronor till statliga Vinnova för att integrera standardisering i innovationssystemet. Standardiseringen behövs för att säkerställa att en produkt kan kommersialiseras globalt.

Det sägs ibland att Sverige är samordnarnas land, men faktum är att vi också är duktiga på att starta testbäddar. I dagsläget finns det mer än 100 stycken i landet, men kunskapen om dem är låg. Därför finns det idag en samordnare (!) med uppdrag att stärka svensk test- och demonstrationsverksamhet