Kommuner satsar på elfordon

Laddstation för elbilarDe flesta bilresor är korta, vilket innebär att de lika gärna skulle kunna göras med ett elfordon. Det gäller framför allt de resor som görs inom en kommun. Därför satsar flera kommuner nu på att underlätta användandet av elfordon.

Det kommer troligen att dröja innan elfordon kan konkurrera med fossildrivna fordon på längre sträckor. Men på kortare sträckor, t.ex. inom en kommun, fungerar de eldrivna lika bra, och de flesta resor som företas är kortare än fem kilometer. Många kommuner i Sverige arbetar därför för att få fler att välja elfordon. Man kan göra som i Flen, där kommunen har installerat en laddningsstation för elbilar. För att en sådan ska komma till användning krävs det dock att privatpersoner köper elbilar.

Andra kommuner låter invånarna låna elbilar, elcyklar och andra elfordon. Förhoppningen är naturligtvis att de sedan kommer att köpa denna typ av fordon själva.  I Vadstena och Ödeshög pågår ett försök av detta slag. Projekten finansieras med pengar från Energimyndigheten, skriver Sveriges Radio.