Prioritera säkerheten på lagret

I ett företag som bedriver lagerverksamhet är säkerheten A och O. En osäker arbetsplats för lagerarbetare är inte bara riskfyllt utan även ineffektivt.

Statistiken visar att lagerfordon så som truckar ofta ligger bakom arbetsolyckor på lager. Rätt säkerhetsåtgärder och underhållsrutiner kan vara avgörande när det kommer till en trygg arbetsmiljö.
Men hur ska då företag agera för att applicera ett säkert, men samtidigt effektivt upplägg för lagerverksamheten? Hur bör företag investera i samband med säkerhetsåtgärder?

Rätt användning av truckar

Att använda truckar på ett lager är en självklarhet i många verksamheter. Men för att garantera en trygg och säker arbetsplats krävs det att fordonet används på rätt sätt. Enligt Arbetsmiljöverkets undersökningar är truckar ofta inblandade i olyckor på arbetsplatser. Något som visar starkt att svenska företag inte har tillräckligt med kunskap gällande truckanvändningen.

Ett första steg för att garantera en säker truckanvändning är att välja en tillförlitlig leverantör. Linde Material Handling erbjuder skräddarsydd truckservice till företag. En trygghet i den bemärkelse att tillverkaren garanterar kunden den senaste tekniken inom truckutveckling. Linde MH servar kundens truckar på ett anpassat sätt där säkerheten alltid har högsta prioritet. Det minskar riskerna i den dagliga verksamheten men även rent juridiskt. Då tillverkarens servicetekniker besitter expertis gällande lagar är kunden garanterad en komplett och korrekt service.

Som företag bör kandidater med behörighet för att köra truck prioriteras. Möjligheterna att ta truckkörkort är tämligen flexibla idag. Duktiga truckförare med säkerhetskunskap i bagaget är definitivt en effektiv säkerhetsåtgärd för lagerverksamheter. Truckutbildningar erbjuds i olika former:

  • Intern utbildning via arbetsgivaren
  • Gymnasieutbildningar med inriktning bygg
  • Externa yrkesutbildningar

Smarta lagersystem

Även om konsumtionen digitaliserats de senaste åren spelar fortfarande företags lager en viktig roll i verksamheten. E-handeln har ökat kraftigt i hela Norden och antalet aktörer med digitala säljkanaler växer sig större konstant. Själva handeln sker digitalt, men logistikbehovet blir bara större ju mer e-handeln ökar.

Företag som investerar i smarta lagersystem garanterar inte bara en mer effektiv logistik. Det är också en form av säkerhetsåtgärd. En hög grad av kontroll på lager genererar en tryggare arbetsplats. Personalen kan sina rutiner och systemet är anpassat till både den mänskliga- och robotiserade faktorn. Med smarta system innebär inte bara lagret praktiska uppbyggnad utan även lagerstyrning med fokus på att generera en effektivare lagerhantering.