Bra köp av begagnad bil

Det finns många saker att tänka på när det gäller köp av begagnad bil. För många kan det verka riskfyllt om inte expertisen är på sin plats. Men det finns en del viktiga saker att tänka på som gör att vem som helst kan lyckas med att köpa bil begagnat.

Som köpare av en begagnad bil fås självfallet inte samma rättigheter som vid köp av en ny bil där inga fel får förekomma. Det är viktigt att ställa rätt frågor när det gäller att köpa en begagnad bil, för att undvika att råka ut för dolda fel. Ta reda på hur långt bilen gått och undersök förekomst av rost. Rost på bärande delar såsom underrede, trösklar eller hjulhus kan bli en dyr historia att få ordning på. Fråga om tidigare reparationer och eventuella kända fel, små som stora.

Det är viktigt att försäkra sig om att det inte finns några skulder på bilen, eftersom det annars finns en risk för att fordonet beslagtas. Vidare bör frågor ställas om skatter och försäkringar på bilen, allt för att undvika oväntade utgifter. Fråga även när nästa besiktning ska ske och om det varit några problem vid tidigare besiktningar. Bäst är självklart att köpa en bil som är nybesiktigad då det försäkrar att bilen är i körvänligt skick. Ta även reda på hur många ägare bilen haft, då många tidigare ägare kan verka som en varningsklocka.

Annat att tänka på

Förutom att ställa mycket frågor är det viktigt att provköra bilen ordentligt. Kör gärna en bra bit och i olika hastigheter. Känn efter hur bromsarna tar och styrförmågan. Lyssna även på motorn för att notera onormala ljud. Det kan ibland vara lätt att förhasta sig vid köp av bil, därför är det också viktigt att tänka efter ordentligt innan kontraktet skrivs. Om priset verkar för bra för att vara sant, så är det ofta det. Jämför med andra bilar i samma prisklass och beakta viktiga frågor såsom ålder, tidigare fel och körskick.